Cena każdego zakupionego u nas nagrobka obejmuje liternictwo piaskowane oraz montaż tego nagrobka na wskazanym przez klienta cmentarzu.

Bardzo istotną kwestią jest profesjonalny montaż nagrobka na cmentarzu. Kluczową rolę odgrywa tu wiedza i doświadczenie. Przygotowując się do montażu nagrobka zwracamy przede wszystkim uwagę na podłoże, którym dysponujemy. Najlepiej, gdy ziemia jest spójna i ubita. Z tej racji nie jest wskazane stawianie nagrobka w krótkim okresie po pogrzebie, ponieważ przez jakiś czas grunt osiada, co może doprowadzić do zapadnięcia lub przechylenia się nagrobka. Niestety do osuwania się ziemi dochodzi często również z innych przyczyn, na które nie mamy żadnego wpływu. Z tego powodu stawiane przez nas nagrobki zabezpieczamy przed takim zagrożeniem poprzez budowę solidnego fundamentu. Do tego celu używamy przygotowanych wcześniej betonowych, zbrojonych elementów lub robimy zbrojoną wylewkę betonową na cmentarzu. Z racji tego, iż taka wylewka wymaga dodatkowej pracy i musi być zrobiona, co najmniej dzień przed postawieniem nagrobka, pobieramy za nią dodatkową opłatę. Jak wynika z naszych doświadczeń technika ta daje jednak najlepsze oparcie dla nagrobka i jest przez nas polecana. Przed przystąpieniem do montażu należy wymierzyć odległości pomiędzy stojącymi już nagrobkami tak, aby nagrobek zmontowany przez nas był w stosunku do nich symetryczny, a przejścia między nagrobkami miały jednakową szerokość. Po dokonani tej czynności przygotowujemy powierzchnię pod fundament w ten sposób, by poziom ziemi, w każdym miejscu był jednakowy. Należy przy tym pamiętać o tym, że wysokość naszego nagrobka po ustawieniu, musi być zgodna z wysokością stojących już w jego sąsiedztwie innych nagrobków. Na tak przygotowanym podłożu należy równo ułożyć elementy fundamentu nagrobka lub wylać beton, w ten sposób by części fundamentu zostały zakryte po ustawieniu elementów leżących nagrobka. Po zrobieniu fundamentu montujemy na nim, przy użyciu zaprawy, leżące elementy nagrobka tak, aby tworzyły one idealny prostokąt, a ich powierzchnia pozostawała w lekkim spadku w kierunku „nóg”. Chodzi o to, żeby na powierzchni całego nagrobka uzyskać spadek powodujący spływanie wody. Na elementach leżących układamy elementy stojące, używając do tego specjalnych zapraw do montażu elementów granitowych, odpornych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, w tym bardzo niskich temperatur. Elementy stojące przykrywamy płytą. Jest to szczególnie trudny etap, ze względu duży ciężar płyt i wymaganą precyzję. Uwieńczeniem pracy jest montaż tablicy napisowej na płycie. W tym celu nawierca się otwory w płycie i w tablicy, w których umieszcza się stalowy trzpień. Stanowi on, obok zaprawy, dodatkowe zabezpieczenie napisówki przed jej przewróceniem.  Po kompletnym zamontowaniu nagrobka należy pomnik dokładnie wyczyścić usuwając nadmiar zaprawy. Po wyschnięciu, na życzenie klienta można nagrobek zaimpregnować, co nie jest objęte usługą montażu. Impregnacja powinna być ponawiana po każdym okresie zimowym raz w roku po dokładnym wyczyszczeniu nagrobka odpowiednimi profesjonalnymi preparatami do czyszczenia.